Monday, August 30, 2010

**SeDaRLaH**

Sedarlah rezekimu tidak akan dimakan orang lain, maka hatimu tenteram.

Sedarlah amalmu tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka sibuklah mengerjakannya.

Sedarlah kematian itu datang tiba-tiba, maka bersiap-siaplah menghadapinya.

Sedarlah hartamu tiada kekal, maka jangan diizin ia terikat dihati.

Sedarlah tiada yang lepas dari penglihatan Allah, maka malulah kepadaNya sentiasa.

No comments: